ÚVOD          

Inteligence, je ve větší či menší míře dána každé lidské bytosti. Vaše úroveň inteligence je celý život stejná. Mnoho lidí však nedosáhne svých skutečných možností, a to je důvod napsání těchto testů.

Tyto testy jsou zábavné IQ testy. Začínají snadnými, ale postupně se jejich obtížnost zvyšuje. Testy měří rychlost i přesnost myšlení a měly by být brány jako duševní rozcvičky. Většina z nás považuje sportování za samozřejmost, ale jen málo lidí se věnuje aktivitám, při kterých se procvičí svou mysl.

Teď k tomu máte příležitost. Sestavili jsme pro vaší zábavu řadu testů a hádanek. Projděte každým testem co nejrychleji; nejdříve odpovězte na otázky, které se vám zdají snazší. Potom se vraťte k těm obtížnějším. Po ukončení testu si zkontrolujte své odpovědi, a najděte si své IQ skóre v tabulce.

Ve složitějších testech vám zábavná IQ tabulka ukáže, zda jste dosáhli úrovně MENSY. jestliže se Vám podařilo dosáhnout standardní úrovně MENSY, nebo jste se dokonce dostali výše, měli byste požádat o členství v této organizaci. Pro přrsná pravidla si napište na adresu MENSA Czech republic. MENSA je mezinárodní organizace pro lidi s vysokou úrovní IQ a má 110 000 členů po celém světě. V této společnosti se setkávají lidé různých profesí, ras, náboženských vyznání a politické orientace.

Nezávisle na tom, kolika bodů dosáhnete v těchto testech, je vždy dobré si ověřit své skutečné IQ. Koneckonců, když si trénujeme své tělo, proč bychom si nemohli procvičovat i svou mysl ?Poznámka: V případě písemných hádanek je
použita abeceda v pořadí: A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.